Prislista

Medlemmar (inte kommuner och offentliga verksamheter)

Medlemsavgift: 200 kr/år.
Nätavgift: 75 kr/mån. (från 1 jan 2024)
Återinkopplingsavgift: 1.500 kr + moms.
(medlem som blivit urkopplad p g a obetald faktura efter påminnelser)

Ny anslutning (villa/fritidshus)

Från 14.000 kr inkl. moms.

Ny anslutning (företag)

Från 14.000 kr exkl. moms.

Återanslutning (där tidigare medlem begärt utträde och därmed stängts)

Från 7.000 kr.

Gruppavtal Telia

  • 450 kr/mån (bindningstid 24 mån).
  • Nyanmälan/utträde utan avgift 2 ggr/år (1 april alt. 1 oktober).
  • Utträde under bindningstid, avgift 1.500 kr.

Senast uppdaterad: feb 2022