Anmälan om ägarbyte

Som fastighetsägare är du betalningsskyldig för fastighetens fiberuppkoppling om den används någon gång under ett år. I samband med att en fastighet byter ägare anmäls ägarbytet till FIN via webbformuläret här under.

Ägarbytet måste anmälas direkt till oss eftersom vi inte får information om husförsäljningar via något centralt register. När den nya ägaren registrerats med namn och personnummer övergår betalningsansvaret till denna.

Har den gamla ägaren redan betalt avgiften för fiberuppkopplingen? Reglera i första hand detta med köparen vid tillträdet, alternativt ta upp detta med mäklaren i samband med köpet.

INFORMATION OM KÖPAREN
INFORMATION OM SÄLJAREN