Ansvar och åtaganden

Underhåll och reparation av utrustning

FIN sköter om det gemensamma nätet fram till din tomtgräns. Allt innanför faller inom respektive medlems eget ansvar.

Det betyder att om ex. utrustning (mediaomvandlare, fiberkabel, slang, etc.) går sönder innanför din fastighets tomtgräns så måste du själv reparera och återställa det som skadats. Detta gäller även en knäckt fiberkabel, vilket kan innebära omblåsning från närmaste kopplingspunkt; en kostnad som då debiteras den enskilde medlemmen.

Kontakta FIN om du av någon anledning avser att göra något som påverkar mediaomvandlare, fiberkabel, slang, etc..

Åskskydd

Lightnings_sequence_2_animation

Baksidan av sommarens värmebölja är att värmeåskvädren har avlöst varandra en efter en. Hemelektronik i allmänhet, och mediaomvandlare och trådlösa routrar i synnerhet, är känsliga för de strömspikar som kan uppstå i samband med blixtnedslag.

En billig försäkring för att skydda sig mot att känslig elektronik går sönder i samband med åska fås genom att man inhandlar ett åskskydd och ansluter den apparaturen som hjälper till att tillhandahålla dina bredbandstjänster, ex.:
– mediaomvandlare
– router
– basstation för trådlös telefoni
– TV-box
– m.m.

Åskskydd finns att köpa på diverse hemelektronikaffärer och på Internet.