Medlemsansökan

För att ta reda på om det finns möjlighet att  ansluta din fastighet till FINs nät, och till vilken kostnad, kan du anmäla ditt intresse via nedanstående ansökningsformulär.

Innan du ansöker om medlemskap måste du kontrollera att din fastighet finns inom det geografiska område som täcks in av FINs bredband.

Uppgifter gällande den anslutande fastigheten
Kontaktuppgifter för ägare till anslutande fastighet