Aktivera Tjänster (För gruppavtal)

Förutsättningar: Att du är kund/medlem i Fiber i Nordingrå samt har tecknat ett gruppavtal.

1 Se till att du har följande uppgifter tillhands:
Postort: ex Nordingrå
Gatuadress: (Bynamn alt gatunamn tex Barsta eller Vallenvägen)
Gatunummer: (Husnummer eller gatunummer)
2 Gå in på http://www.telia.se/aktivera och följ instruktionerna.