Anmälan om adressändring

Om den som står som fakturamottagare för nät- och medlemskapsavgift till Fiber i Nordingrå flyttar och ändrar adress måste detta uppdateras hos FIberekonomi.

Du hittar deras webportal här: https://portal.fiberekonomi.se

Om du får några problem så kontakta FIN på info@fiberinordingra.nu eller 0613-65 09 00