Fiber i Nordingrå ekonomiska förening (FIN)

Verksamhetsområde FIN 2019

Verksamhetsområde FIN 2022

Driftstörning

God och driftsäker försörjning av tele, data och elkraft krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i.

Fiber i Nordingrå ekonomiska förening (FIN) har idag ett bredbandsnät som sträcker sig från E4 mellan Gallsätter och Ullånger i väster och ut genom de tre halvöarna i Nordingrå i öster.

Bredbandsnätet kopplar samman fast-, fritidsboende och företag med högkvalitativt bredband, TV och telefoni.

FIN är en driftsorganisation som administrerar, underhåller och utvecklar bredbandsnätet.

För leverans av tjänster i bredbandsnätet samarbetar vi med Telia Operator Business.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

FINs arbete har skett i samarbete med LRF, Länsstyrelsen Västernorrland, Jordbruksverket och Post- och Telestyrelsen.