Beställa tjänster

Tjänstealternativ

Öppen fiber

FINs fibernät är öppet vilket innebär att flera leverantörer är anslutna till nätet och konkurrerar på lika villkor. På så sätt så säkerställs ett bredare utbud med bra priser.

Titta in på Bredbandswebben för mer information vad som finns att välja på. Var då uppmärksam på vilkoren innan du tecknar avtal, då FIN blivit varse om att ex. information bindningstid kan skilja sig mellan den som ges på en tjänsteleverantörs webbsida och den som förmedlas från kundtjänst.

Bredbandswebben

Gruppavtal – Endast för privatpersoner (ej företag)

FIN har även tecknat ett gruppavtal med Telia för de som vill ha en lägre kostnad men med längre bindningstid. Avtalet innebär att medlemmar köper tjänsterna via FIN i stället för att teckna eget abonnemang hos någon av de andra tjänsteleverantörerna i nätet.

I avtalet ingår Internet 250 MB/s, Telia TV-paket Stor och fast telefoni.

Aktuella priser finns i prislistan.

viktiginformation

Förutsättningar för beställning

För du ska kunna beställa tjänster måste du ha en anslutning till FIN:s bredbandsnät, vara medlem (om du är privatperson), samt förbinda dig att löpande betala nätavgift för drift och underhåll.

Observera också att den vita mediaomvandlaren som sitter på insidan väggen måste vara ansluten till ett vägguttag och strömsatt.