Om FIN

Syfte och mål

dartboard

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

I januari 2022 hade FIN ca 1700 st medlemmar.

Driftsorganisation

Efter slutförda projekt övergick FIN i en driftsorganisation under 2014.

Utöver arbete med att administrera medlemsavgifter och nätavgifter har föreningen ansvar för att systematiskt underhålla och reparera nätet.

Finansiärer

Projekten har finansierats av Länsstyrelsen i Västernorrland, Post- och telestyrelsen (PTS) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

funders EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg