Driftinformation och felanmälan

Driftinformation

Det finns inga planerade driftstopp.

Felanmälan

Upplever du fel i din bredbandskoppling kontaktar du din tjänsteleverantör, dvs. det företag varifrån du köper dina TV-, telefoni- och internettjänster (se Bredbandswebben för de tjänsteleverantörer som agerar i FINs nät). Din tjänsteleverantör guidar dig sedan och kontrollerar om du har fel i din utrustning för att sedan meddela dig hur/när ditt fel blir avhjälpt. Exempelvis Telias fibersupport nås på 020-240 250. Efter din felanmälan ombeds du alltså att vänta på respons om hur ärendet kommer att hanteras.

Det som händer när du kontaktar din tjänsteleverantör är:

  1. Om tjänsteleverantören inte kan se något fel i sina system kontaktar dom Fiber i Nordingrås kommunikationsoperatör för vidare felsökning i stamnätet
  2. Om FINs driftleverantör inte hittar något fel hos sig, eller konstaterar ett kabelbrott, kontaktas FIN som utreder detta vidare och åtgärdar problemet. Om kabelbrottet finns inom din fastighet kontaktar vi dig för att diskutera lämpliga åtgärder.