Kontakta oss

kontaktinformation

Fiber i Nordingrå ekonomiska förening
Vallenvägen 20
873 98 NORDINGRÅ
info@fiberinordingra.nu / 0613-65 09 00

Fiber i Nordingrå Ek.för förändrar hanteringen av leverantörsfakturor och från och med 23-10-01 vill vi att ni sänder era fakturor via e-post till adressen faktura@fiberinordingra.nu och där fakturan bifogas som fil i pdf-format. Saknas faktura som bifoga fil behandlas denna inte av vårt ekonomisystem och betalning uteblir.

Inget annat än fakturor får skickas till denna e-postadress.

Organisationsnummer: 769622-8696

Styrelse

FotoTomMan Ordförande, Lennart Vestman

FotoHenrik Ledamot, Henrik Bjerneld          FotoTomMan Ledamot, Bernt Dahlqvist

FotoTomMan Ledamot, Göran Olsson             FotoTomMan Ledamot,  Stig Karlsson

FotoTomMan Suppleant, Göran Edlund                FotoTomMan Suppleant, Göran Westin