FIN medverkar i PTS informationsfilm Alternativa sätt att få telefoni och internet